Oferta

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług drogowych i sprzętowo-transportowych w zakres których wchodzą:

 1. Budowa

  • dróg
  • placów
  • parkingów
  • posesji prywatnych
 2. Remont nawierzchni i elementów dróg oraz ulic

  • gruntowych
  • o nawierzchni nieulepszonej (żwirowe, z tłucznia o wszelakiej strukturze)
  • o nawierzchni ulepszonej (z płyt drogowych, betonowe, brukowe, z mieszanek mineralno-bitumicznych)
 3. Transport

  • materiały sypkie
  • kruszywa
 4. Urządzenia odwadniające

  • przepusty drogowe
  • ścieki z elementów drogowych
  • studnie chłonne
 5. Urządzenia sanitarne

  • szamba (betonowe, plastikowe)
  • kanalizacja
 6. Utrzymanie zimowe

  • ulic
  • chodników
  • placów, parkingów zakładowych oraz marketowych
 7. Inne roboty drogowo – budowlano – utrzymaniowe

  • wszelkie nietypowe zlecenia firmowe z wykorzystaniem posiadanego sprzętu
  • indywidualne zlecenia wg potrzeb klientów prywatnych (niebiznesowych)

Zapraszamy do współpracy!