Galeria

 WYKONAWSTWO KOSTKI BRUKOWEJ

 

 

WYKOP POD BUDOWĘ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO – AQUANET

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY STADIONIE MIEJSKIM

BUDOWA ZJAZDU Z MIESZKANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ

NAPRAWA DRÓG

STAROMIEJSKIE CENTRUM HANDLOWE – PARKING i DROGA

WYBURZENIE BUDYNKU MIEJSKIEGO